บทความน่ารู้
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 28
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 27,941
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
31 มกราคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  บทความ
รู้จักและเข้าใจแรงงานพม่า เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
[29 กุมภาพันธ์ 2555 22:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2174 คน
ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว์ (Maslow's theory of Motivativation)
 
ทฤษฎี การจูงใจของ มาสโลว์ (Maslow’s theory of Motivation) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความต้องการ, ปรารถนาของมนุษย์เป็นขั้นๆ เพื่อใช้ในการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการเพื่อเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้

โดยมีข้อสมมุติขั้นพื้นฐานดังนี้
 1. มนุษย์มีความต้องการหลายประการ และ ไม่สิ้นสุด
 2. ความต้องการแต่ละประเภทมีความสำคัญแตกต่างกัน
 3. บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สำคัญที่สุด หรือ สำคัญมากกว่าก่อน
 4. เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมีความต้องการในขั้นอื่นต่อไป

  ตามทฤษฎีของ Maslow ได้จัดความต้องการตามความสำคัญจากต่ำ ---> สูง

จากทฤษฎีของ Maslow กับความต้องการของแรงงานชาวพม่า
 1. Physiological needs ความต้องการขั้นพื้นฐานของแรงงานชาวพม่านั้น คือ สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า–น้ำประปา และรายได้ที่เป็นธรรมตามที่สัญญากันไว้ เพราะแรงงานเหล่านี้มีความคาดหวังถึงชีวิตที่ดีกว่าในประเทศไทย และรายได้ที่จะนำส่งกลับไปช่วยเหลือเจือจานครอบครัว
 2. Safety needs ความต้องการความปลอดภัยของแรงงานชาวพม่า คือ ยามเจ็บป่วยนายจ้างจะไม่ทอดทิ้ง มีโรงพยาบาลรักษาอย่างดี
 3. Social needs ความต้องการการยอมรับของแรงงานชาวพม่า คือ ต้องการความรักเมตตาจากนายจ้าง ให้ความเป็นธรรม และพร้อมจะปกป้องคุ้มครอง
 4. Esteem needs ความต้องการการยกย่องของแรงงานชาวพม่า คือ การต้องการการยอมรับในความสามารถของแรงงานจากนายจ้าง เพื่อเป็นกำลังใจ เช่น รางวัล , โบนัส เมื่อทำงานได้ดี
 5. Self – actualizations needs ความต้องการได้รับความสำเร็จของแรงงานชาวพม่า คือ การได้นำเงินรายได้กลับไปสร้างบ้าน ที่พัก และไปจุนเจือให้กับครอบครัวให้ได้รับความสุขสบาย บุตรหลานได้รับการศึกษา หรืออาจมีเงินเหลือบ้าง ก็นำไปทำบุญสร้างเจดีย์ , วัด เพื่อบุญกุศลในโลกหน้าต่อไป
เมื่อนายจ้างเข้าใจในทฤษฎีของ Maslow เหล่านี้แล้ว ก็อาจเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กรต่อไปขอแสดงความนับถือ
นาย พงศ์สรรค์ ศุนะนันทน์
   
บทความ
- รู้จักและเข้าใจแรงงานพม่า เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน [29 กุมภาพันธ์ 2555 22:25 น.]
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [29 กุมภาพันธ์ 2555 22:25 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2012 All rights reserved by tmdc-uyong.com
Engine by MAKEWEBEASY